Contact: 0359 439 101

Istoric

lego

Instituția este plasată din punct de vedere geografic, în N-V României, în Județul Bihor, pe malul Crișului Repede, în boema urbe a Oradiei. Prima sa atestare documentară datează din data de 15.06.1919, când este semnat, de altfel, și actul înființării noului liceu.

Puțin mai târziu, mai exact la 01.08.1919, încep în mod oficial înscrierile primilor elevi, pentru ca în 02.10.1919 să se țină ședința solemnă a primului consiliu profesoral al noii școli. Trei zile mai târziu, adică în data de 05.10, noua citadelă de cultură își deschide porțile, începând cursurile prin inaugurarea anului școlar.

Următorii ani au constituit o perioadă de tranziție pentru noul liceu orădean, între 1920-1923, trecându-se pe rând de la predarea în limba maghiară la cea în limba română, odată cu adoptarea noii programe școlare a lui Spiru Haret în detrimentul celei maghiare, care era în vigoare în școlile transilvănene, încă din 1883.

Avântul gojdist a fost zăticnit temporar, când în urma „Dictatului de la Viena”, autocefalia va fi desființată, fiind declarată secție a unui liceu maghiar din Oradea.

In 12.10.1944, ca și pasărea Phoenix va învia sub titulatura de „Liceul românesc de stat”, revenind în 01.09.1945 la vechea denumire  legată în mod onomastic de patronul său spiritual. Un proces similar și onorific va avea loc în anul 1970, pecetluind odată pentru totdeauna denumirea, statutul și renumele instituției de școală românească de prestigiu.

În prezent, denumirea oficială a instituției este aceea de Colegiul Național „Emanuil Gojdu”. Titulatura sa nu este un profană, trădând serioase valențe pline de profunzime. „Gojdu” nu este doar un nume istoric al unei personalități de marcă, este un spirit inovator și dinamic, un spirit care impune în mod imperativ perseverență, muncă și dorința de a fi cel mai bun. El este un fel de roată a olarului care modelează conștiințe, formându-le superlativ printr-un progres continuu.