Contact: 0359 439 101

Regulamentul Concursului ,, Rolul Patronului Spiritual în Cultura Organizațională a Școlii”

1. Argument

În majoritatea şcolilor se manifestă o oarecare inerţie în integrarea personalităţii patronului spiritual între valorile determinante pentru definirea culturii lor organizaţionale. Analizând implicaţiile şi efectele primelor trei ediţii ale proiectului nostru, derulate în perioada 2010-2014, incluse în CAER, ediţia de anul acesta îşi propune să identifice modul în care cultura organizaţională a şcolilor se construieşte în jurul personalităţii patronului spiritual, vizând să conducă la creşterea implicării tinerilor în promovarea și continuarea valorilor autentice ale şcolilor, prin prisma amprentei lăsate de patronul lor spiritual. Acest proiect reprezintă un program de informare, sensibilizare şi educaţie în rândul tinerilor în ceea ce priveşte păstrarea şi promovarea tradiţiilor, în special a valorilor promovate de către modele culturale, care pot constitui sursă de inspiraţie, de motivaţie şi de stimulare în atingerea performanţei. Totodată, asumarea conştientă a valorilor proprii patronului spiritual poate conduce la consolidarea imaginii şcolii, ca jucător activ în viaţa culturală a comunităţii.

2. Obiective

Integrarea conştientă a valorilor reprezentate de patronul spiritual în cultura organizaţională a şcolilor.

 •  Conştientizarea necesităţii implicării tinerilor în procesul de luare a deciziilor şide autoexprimare a aspiraţiilor.
 • Dezvoltarea capacităţilor tinerilor de documentare independentă, precum și asimțului critic.
 •  Creşterea capacităţii de inter-relaţionare a tinerilor, de lucru în echipă.
 •  Intensificarea relaţiilor de parteneriat dintre școli, precum și dintre şcoală şi alţifactori sociali.
 •  Creşterea nivelului de cunoaştere a tinerilor cu privire la istoria şi tradiţia culturală.
 •  Cultivarea valorilor toleranţei şi empatiei în relaţiile cu alte şcoli, a spirituluiunităţii în diversitate.

3. Regulament de participare

Aflat, așadar, la a IV-a ediție, concursul se adresează elevilor de liceu din toate școlile care au definit un patron spiritual și urmărește modul în care personalitatea acestuia contribuie la definirea și promovarea identității școlii, prin elementele culturii organizaționale, fiind structurat pe două etape.

Partenerii proiectului sunt Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național Bihor, Asociația „Gojdiștii” și Colegiul Național „Samuil Vulcan” Beiuș, Liceul Teoretic „Marton Aron”, Miercurea Ciuc, Colegiul Agricol „Sandu Aldea” Călărași, Colegiul Național „Vladimir Streinu” Găești, Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” Oradea, Colegiul Național „Iosif Vulcan” Oradea.

4. Desfășurarea concursului

Etapa I:
Etapa județeană: Concurs de portofolii

Şcolile participante vor forma echipaje de trei elevi (de preferat de la toate nivelele), care vor realiza un miniportofoliu în format electronic, conținând 3-5 pagini de prezentare (în afara celor de titlu, motto și bibliografie). Elementul de noutate al acestei ediții îl constituie centrarea discursului pe legătura școlii cu comunitatea locală, prin intermediul patronului spiritual. Tema de anul acesta este: „Patronul spiritual – mesager al școlii în comunitate”. În acest sens, prezentarea va evidenția legătura patronului spiritual al școlii cu localitatea în care se află școala, implicarea membrilor comunității locale în acțiunile școlii, dar și participarea școlii la acțiunile inițiate de comunitatea locală. Juriul județean va selecta cel mai reprezentativ portofoliu, pe care îl va propune pentru etapa națională a concursului.
Prezentarea va fi însoțită de o fișă cuprinzând:

 •  Numele echipajului
 • Componenţa echipajului( numele, prenumele fiecărui elev şi clasa)  Profesorul (ii) coordonator (i)
 • Adresa şcolii
 • Persoana de contact
 • Adresa electronică a persoanei de contact, precum și de o fișă de autoevaluare.

Fişa de autoevaluare

Fișa alături de întregul conținut al regulamentului se poate descărca de aici: DOWNLOAD

La această etapă se acordă diplome de participare.
Portofoliile selecționate pentru etapa națională vor fi trimise până la data de 25 mai 2015, la adresa: andreicarmenelena@yahoo.ro și vor fi postate pe www.emanuilgojduoradea.ro , pentru a putea fi accesate de către toate școlile participante.

Etapa a II-a:
Etapa națională : Concurs
Perioada de desfășurare: 2 – 4 octombrie 2015

Şcolile participante vor fi desemnate prin tragere la sorţi să alcătuiască perechi.

 • RUNDA I va consta într-un discurs critic de 8-10 minute despre prezentarea şcolii pereche, urmată de adresarea unor întrebări încrucișate despre cele două proiecte. Se va realiza un proces de inter-evaluare, pe baza unei grile stabilite de către juriul concursului.
 • RUNDA A II-A: lucru în echipă. Perechile desemnate prin tragere la sorţi vor alcătui împreună un proiect de parteneriat între cele două şcoli, având ca finalitate implicarea elevilor în acțiunile de asumare a patronului spiritual, pentru a crește rolul școlii în comunitate și implicarea elevilor în acțiuni de promovare a imaginii patronului spiritual la nivel local și național.

Întreaga etapă va fi jurizată de către un juriu alcătuit din personalități marcante ale vieții culturale și academice din jud. Bihor.

5. Prevederi finale

Fiecare echipaj participant la Etapa a II-a va fi alcătuit din 3 elevi, însoțiți de către un profesor coordonator.

Fiecare școală va prezenta materiale rezultate din implicarea școlii în proiecte și activități la nivel local.

Perioada de desfăşurare: aprilie – octombrie 2015.
Se vor acorda premiul I, II, III, menţiuni şi diplome de participare.
Persoane de contact: prof. dr. Andrei Carmen Elena, tel. 0752126155, e-mail: andreicarmenelena@yahoo.ro (coordonator) și prof. dr. Pușcașiu Dana Elena, tel. 0745672811, e- mail: dana_puscasiu@yahoo.com

Descarcă regulamentul integral, format PDF.