Contact: 0359 439 101

Ținte strategice

lego

  • Implementarea unui management şcolar performant, echitabil şi eficient. 
  • Asigurarea serviciilor educaţionale de calitate pentru beneficiarii direcţi. 
  • Evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei.
  • Promovarea imaginii şcolii.
  • Eficientizarea relaţiilor şcoală – comunitate.
  • Identificarea şi valorizarea parteneriatelor necesare şi a tuturor resurselor financiare implementării politicilor educaţionale ale şcolii.